%ق ظ، %07 %342 %1397 ساعت %07:%آبان

پروژه نوسازی شماره یک

اپارتمان فوق به متراژ 105 متر در طبقه چهارم در فاز یک پردیس می باشد ، مجتمع قائم یک مقابل پاساژ گلها می باشد

اپارتمان فوق در آبان ماه 97 به صورت کامل نوسازی و دارای کلیه امکانات و دکوراسیون زیبا می باشد.

این آپارتمان جهت فروش می باشد.