استراتژیهای ساده برای مدیریت موثر مصالح ساخت و ساز

پروژه های ساخت و ساز موفق، نتیجه مدیریت موفق نیروی کار، مصالح و تجهیزات می باشد. اغلب، پیمانکاران بر روی کاهش هزینه و نیروی کار تمرکز کرده و بر فرصت های بهبود اجرای استراتژی های مدیریت مواد و مصالح ، نظارت دارند.

در این مطلب، به چند استراتژی اساسی که پروژه های ساخت و ساز را به گونه ای موثر بهبود خواهد بخشید و کارگران را به ادامه کار تشویق می کند، خواهیم پرداخت.

بهینه سازی موجودی

داشتن مواد و مصالحی که در محل ساخت و ساز پراکنده هستند، سبب می شود حساب آنها از دست شما در برود. مشارکت با یک توزیع کننده استراتژیک، به شما کمک می کند تا روشی را برای نگهداری مواد در مکان موردنظر، رساندن به موقع مواد و مصالح بیابید تا در صورت افزایش حجم کار، مجبور به متوقف کردن فرآیند کار نشوید.

برنامه ریزی پروژه

اکثر پیمانکاران هر روز باید مواد و مصالح موردنیاز را سفارش بدهند. آنها لیست همه را جمع آوری کرده و آن را به اداره می فرستند. سپس، سفارشات روز بعد حاضر می شوند. اگر هنگامی که کارگران به محل ساخت و ساز می رسند، مواد و مصالح موردنیاز موجود نباشند، آنها باید کارشان را شروع کرده و محل کار را برای آوردن سفارشات ترک کنند.

یک توزیع کننده خوب، مدیریت مواد و مصالح موردنیاز را به گونه ای کنترل شده برنامه ریزی کرده و به موقع در اختیار کارگران قرار می دهد تا آنها مجبور نشوند کارشان را متوقف کنند.

ذخیره سازی

محموله های بزرگ مواد، ایده خوبی برای استفاده در مراحل مختلف کار نیستند. هزینه های ارسال مواد به صورت برنامه ریزی نشده، جابجایی مواد در اطراف، خسارت های احتمالی در جابجایی و زمانی که صرف یافتن مواد موردنیاز می شود، همه از مواردی هستند که ممکن است در صورت عدم بسته بندی مواد با آنها مواجه شویم. سعی کنید با مدیریت مواد و مصالح ، آنها را بسته بندی کرده و بسته بندی های محصولات را به مکانی که پیمانکاران نیاز دارند، برسانید.

بسته بندی

مواد موردنیاز را می توان در بسته های سفارشی بسته بندی کرد که تنها شامل مواد موردنیاز برای اتاق خاص، طبقه یا ناحیه ای خاص از پروژه ساخت و ساز باشند. توزیع کننده شما می تواند با پیمانکار برای انجام فعالیت های پیش نیاز، کار کند تا سبب تسریع نصب و راه اندازی سریع سایت شده و میزان دفع زباله را کاهش دهد.

بازدید 835 دفعه