تأثیر تحولات اقتصادی اخیر بر افزایش مصارف هزینه ای شهرداری

با توجه به اینکه مهمترین منبع تأمین مخارج شهرداری تهران، عوارض پروانه های ساختمانی است و مسلماً تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر و در نتیجه آن تحریم ها و تاثیری که بر افزایش عمومی قیمت ها دارند، بر این موضوع تاثیر خواهند گذاشت و شهرداری برای تأمین منابع دچار مشکل خواهد شد. با افزایش قیمت ها، هزینه ساخت و ساز نیز گران تر شده و این افزایش قیمت منجر به کاهش ساخت و ساز و کاهش صدور پروانه های ساختمانی خواهد شد و در نتیجه مهمترین منبع تأمین مخارج شهرداری از دست خواهد رفت. به گفته حجت اله میرزایی معاون شهردار تهران، بازگشت تحریم ها سه پیامد اصلی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت، سقوط صادرات نفت، تنگنای شدید در دسترسی به ذخائر ارزی و بروز تنگنا در صادرات غیرنفتی. این سه پیامد منجر به کاهش عرضه ارز به اقتصاد ایران خواهد شد که در پی آن نرخ دلار افزایش یافته و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد که این افزایش قیمت شامل مخارج پروژه های عمرانی نیز می باشد که منجر به بالارفتن قابل توجه مصارف هزینه ای و پرداخت های جاری شهرداری خواهد شد. در دوران شوک ارزی سال های ۹۰ تا ۹۳، تعداد پروانه های ساختمانی صادره بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده و پرداخت های عمرانی ۱۱۰ درصد افزایش یافت و تهران مجبور شد برای تأمین مخارج شهرداری از درآمد حاصل از تغییر کاربری استفاده کند که این امر تبعات زیست محیطی و اجتماعی ناگواری برجای گذاشت. بنابراین معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، کنترل مصارف بودجه شهرداری را به عنوان تنها راه حل رهایی از این شرایط مطرح نموده ، چرا که در صورت عدم کنترل بودجه، شهرداری با کسری بودجه با افزایش بدهی ۵۲ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و مشکلات شهرداری بیش از پیش عمیق خواهد شد
بازدید 717 دفعه